Leningen anders bekeken
juni 22, 2017
Leasing
juni 22, 2017

Vergelijken is winnen!

Het beroep van kredietmakelaar is streng gereglementeerd en dat is een goede zaak.  De consument moet zo goed mogelijk beschermd worden, een krediet loopt immers op vele jaren en heeft een grote financiële impact op het gezinsbudget.

Het is van groot belang dat u als kredietnemer een weloverwogen beslissing maakt en hier niet lichtvoetig overheen gaat.

Wij zijn ervan overtuigd dat het overgrote deel van de mensen geen volledig juiste beslissing maken.  Klanten lopen langs bij een beperkt aantal klassieke bankinstellingen en denken vervolgens de juiste beslissing hebben genomen.

Wij pakken dit anders aan!

Ons kantoor beschikt immers over de mogelijkheid om minstens 15 bank -en verzekeringsinstellingen hun kredietaanbod te vergelijken.  Via speciale software berekenen we voor u het krediet dat het best past in uw gezinssituatie en budget.

Deze manier van werken biedt een écht objectieve vergelijking van het grootste gedeelte van de kredietmarkt.

Knop “Onze partnerinstellingen” : blad met logo’s van de kredietinstellingen

 

Welke kredietmogelijkheden zijn er?

De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid.  We overlopen even de drie belangrijkste kredietformules:

 • Vaste maandelijkse aflossingen of mensualiteiten
  • U betaalt als kredietnemer iedere maand een vast bedrag, dat zowel intresten als kapitaal omvat.
  • Het totaalbedrag blijft ongewijzigd, enkel de verhouding kapitaal en intrest zal wijzigen.
 • Vaste kapitaalsaflossingen
  • U betaalt als kredietnemer een bedrag, samengesteld uit een vast kapitaalgedeelte en een variabel, afnemend intrestgedeelte.
  • De maandaflossing ligt bij de aanvang van uw krediet een stuk hoger, maar daalt gaandeweg door de verhoogde maandelijkse aflossing.
 • Wedersamenstelling kapitaal of bullitkrediet
  • U betaalt als kredietnemer enkel intresten en geen kapitaal terug
  • Het kapitaal wordt weder samengesteld d.m.v. een toegevoegd contract (levensverzekering, kapitalisatie of andere spaarovereenkomst)

Vaste of veranderlijke rentevoet?

U kan ervoor kiezen dat uw rentevoet de ganse duurtijd vast blijft, dat biedt u de financiële zekerheid dat gedurende de ganse looptijd niet kan stijgen.  Deze ligt vaak hoger dan een veranderlijke rentevoet, omdat kredietgevers een veiligheidsmarge voor zichzelf inbouwen.

Daarom biedt een veranderlijke rentevoet een belangrijke troef, aangezien de rentevoet bij aanvang een stuk lager ligt.  Zij is echter aan een marktevolutie onderhevig.

Er zijn echter een aantal belangrijke veiligheden voor de kredietnemer ingebouwd:

 • Het tarief kan schommelen, maar dat kan ook in uw voordeel zijn, aangezien het tarief ook kan dalen
 • Er zal altijd een minimum en een maximum percentage bepaald worden, waarmee het tarief kan stijgen (of dalen)
 • De rentevoet kan ook nooit meer stijgen, dan een verdubbeling van de initiële rentevoet
 • U kan een veiligheidsperiode inbouwen, waarin het tarief niet kan stijgen (de eerste vijf of tien jaar bijvoorbeeld), daarna is vaak uw financiële toestand gewijzigd (lees : verbeterd).
 • De rentestijging is gebonden aan een referte-index, uw bankinstelling kan niet naar willekeur haar tarief laten stijgen

 

Wat met verzekeringsproducten?

Geen enkele kredietgever -of bemiddelaar mag u verplichten polissen bij hen te onderschrijven.  Men mag u in het kader van een hypothecair krediet wel een brand en schuldsaldo-verzekering opleggen (maar dan ook enkel deze twee contracten), maar men mag u niet verplichten dit bij een door hen opgelegde verzekeraar te onderschrijven.

Al te vaak krijgen we mensen te horen die ontevreden zijn over het feit dat ze een aantal gekoppelde verzekeringscontracten hebben onderschreven, welke ze – na enige tijd – liever willen opzeggen.

Dat kan verschillende redenen hebben :

 • De premie is te plots of door de jaren heen gestegen,
 • U wil iets verzekeren, maar de opgelegde verzekeraar kan U dit niet aanbieden,
 • U bent niet tevreden over een schaderegeling…

Lijkt het u een comfortabel gevoel nog 10 of 20 jaar vast te zitten aan een product en instelling die je liever kwijt dan rijk bent?

Wij bieden onze klanten 100% vrijheid op vlak van verzekeringen.

Onze partner verzekeringsmaatschappijen

bezoek onze website www.vr-verzekeringen.be